Funkcjonalność                                            

 

Finanse 

 • Rozrachunki z odbiorcami
 • Rejestr podatku należnego 
 • Rejestr podatku naliczonego 
 • Rozrachunki z dostawcami
 • Kasa (Kp/Kw)
 • Rejestr kasowy

Działalność Operacyjna

 • Statystyki dotyczące nabycia
 • Analizy sprzedaży

Baza Danych

 • Kartoteki magazynowe 
 • Kartoteki usług
 • Kartoteki klientów
 • Kartoteki dostawców

Zakup

 • Obsługa zakupu dla wielu magazynów

Sprzedaż 

 • Obsługa sprzedaży z wielu magazynów 
 • Obsługa zamówień klienici/dostawcy 
 • Obsługa rezerwacji 

 

Skontaktuj się z nami
pracujemy:
pn.-pt.
09:00-17:00

 

Adres:
Wilksoft
ul.Jana Kiepury 24A
42-200 Częstochowa

 

email:
wilksoft@wilksoft.pl

traffit_generating